تقویم روز گالری های تهران

تقویم روزانه‌ی گالری‌های تهران

Nothing from دوشنبه 2 مهر-1398 to دوشنبه 2 مهر-1398.

برنامه گالری ها و نگارخانه ها
 • برنامه گالری شهریور

  گالری شهریور از روز جمعه 5 آذر-1395 میزبان مروری بر آثار ژازه تباتبايى ست. نمایش آثار به مدت 1 ماه ادامه خواهد داشت. جمعه 10 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  ژازه تباتبایی | 5 آذر الی 10 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری دستان +2

  گالری دستان +2 از روز جمعه 19 آذر-1395 میزبان اردشیر و هوای طوفانی ست. نمایش آثار به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت. یکشنبه 12 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  اردشیر محصص | مدیا: طراحی | 19 آذر الی 12 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه بنیاد لاجوردی

  بنیاد لاجوردی از روز جمعه 19 آذر-1395 میزبان چهره ها ست. نمایش آثار به مدت 1 ماه ادامه خواهد داشت. پنجشنبه 30 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  نمایش مجموعه شخصی فریدون آو | چیدمان، نقاشی، مجسمه، عکاسی | 19 آذر الی 30 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری آریا

  گالری آریا از روز جمعه 26 آذر-1395 میزبان نمایشگاه انفرادی مجسمه ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. جمعه 10 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  سعید شهلاپور | 26 آذر الی 10 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه فرهنگسرای نیاوران

  فرهنگسرای نیاوران از روز پنجشنبه 2 دی-1395 میزبان هفت نگاه ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. جمعه 17 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  فروش سالانه مجموعه هفت نگاه | 2 الی 17 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه خانه هنرمندان

  خانه هنرمندان از روز پنجشنبه 2 دی-1395 میزبان تمام رنگی ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. دوشنبه 13 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  گروهی از هنرمندان | مدیا: نقاشی، عکاسی | 2 الی 13 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری هما

  گالری هما از روز جمعه 3 دی-1395 میزبان آخرین خاطرات بهشت ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. سه شنبه 14 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  ارغوان خسروی | مدیا:نقاشی | 3 الی 14 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری امکان

  گالری امکان از روز جمعه 3 دی-1395 میزبان مدار ست. نمایش آثار به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت. دوشنبه 20 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  امین فتاحی | 3 الی 20 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری آتبین

  گالری آتبین از روز جمعه 3 دی-1395 میزبان روزای روشن ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. سه شنبه 14 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  بابک حقی | مدیا: فتومونتاژ | 3 الی 14 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری جانا

  گالری جانا از روز جمعه 3 دی-1395 میزبان آن گاه ست. نمایش آثار به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت. جمعه 10 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  جلال متولی | مدیا: نقاشی | 3 الی 10 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری 26

  گالری 26 از روز جمعه 3 دی-1395 میزبان سازش ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. چهارشنبه 15 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  امیرحسین ردایی، حامد رشتیان، مهرزاد لعلی | مدیا: مجسمه، 3 الی 15 دی * بجز روزهای پنجشنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری آب انبار

  گالری آب انبار از روز جمعه 3 دی-1395 میزبان خائوس ست. نمایش آثار به مدت 4 هفته ادامه خواهد داشت. پنجشنبه 30 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  مجید فتحی زاده | مدیا: نقاشی | 3 الی 30 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری اُ

  گالری اُ از روز جمعه 3 دی-1395 میزبان شکل روان شکل دورو ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. سه شنبه 14 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  شیرین صباحی | مدیا: کلاژ | 3 الی 14 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری آران

  گالری آران از روز جمعه 3 دی-1395 میزبان سونات سرد ست. نمایش آثار به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت. جمعه 10 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  مریم فرزادیان | مدیا: نقاشی | ۳ دی الی …

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری محسن

  گالری محسن از روز جمعه 3 دی-1395 میزبان زمین بانان کوچک ست. نمایش آثار به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت. جمعه 10 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  کیوریتور: طلا پربها | 3 الی 10 دی * بجز روزهای پنجشنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری آتشزاد

  گالری آتشزاد از روز جمعه 3 دی-1395 میزبان خراش ست. نمایش آثار به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت. یکشنبه 12 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  مهدی آذین | مدیا: نقاشی | 3 الی 12 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری ویستا

  گالری ویستا از روز جمعه 3 دی-1395 میزبان عابر پیاده ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. دوشنبه 13 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  محمود باجلان | مدیا: نقاشی | 3 الی 13 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری شکوه

  گالری شکوه از روز جمعه 3 دی-1395 میزبان مشق امروز ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. سه شنبه 14 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  احمد مازادی | مدیا: خوشنویسی | 3 الی 14 دی * بجز روزهای پنجشنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری شیرین

  گالری شیرین از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان تشنج های لذت ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. چهارشنبه 22 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  دانا نهداران | مدیا: نقاشی | 10 الی 22 دی * بجز روزهای دوشنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری شیرین

  گالری شیرین از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان دره گل مسیری به سوی نور ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. چهارشنبه 22 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  ایمان صبح روان | مدیا: حجم | 10 الی 22 دی * بجز روزهای دوشنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری مهروا

  گالری مهروا از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان از راز چشم ها ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. دوشنبه 20 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  مصطفا اکبری | مدیا: طراحی | 10 الی 20 دی * بجز روزهای پنجشنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری فردا

  گالری فردا از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان افسار نه ست. نمایش آثار به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. پنجشنبه 16 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  سهیلا احمدی شمس | مدیا: نقاشی خط | 10 الی 16 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری ثالث

  گالری ثالث از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان حال کامل ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. سه شنبه 21 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  مهدی فاتحی | 10 الی 21 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری ساربان

  گالری ساربان از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان عجایب الخلایق ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. دوشنبه 20 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  قدرت الله عاقلی | مدیا: مجسمه | 10 الی 15 دی * بجز روزهای سه شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری سیحون 2

  گالری سیحون 2 از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان خطور ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. چهارشنبه 22 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  وحيد عزت پناه | مدیا: حجم، نقاشی خط | 10 الی 22 دی * بجز روزهای دوشنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری دنا

  گالری دنا از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان پس نگاره ها و آیینه ها ست. نمایش آثار به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت. چهارشنبه 15 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  مصطفى دهقانیان | مدیا: عکس | 10 الی 15 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری الهه

  گالری الهه از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان نمایشگاه انفرادی نقاشی ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. دوشنبه 20 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  بابک کبود | 10 الی 20 دی * بجز روزهای چهارشنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری جرجانی

  گالری جرجانی از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان رزولوشن ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. دوشنبه 20 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  سارا علیرضایی، سلما بیگدلی، بهاره خرسند، یاسمن عباسی | مدیا: نقاشی | 10 الی 20 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری اعتماد 1

  گالری اعتماد 1 از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان نمایشگاه انفرادی نقاشی ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. سه شنبه 21 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  رضا حسینی | 10 الی 21 دی * بجز روزهای دوشنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری سایه

  گالری سایه از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان اردیبهشت سرد ست. نمایش آثار به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت. چهارشنبه 15 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  فرناز شعار | مدیا: نقاشی | 10 الی 15 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه زیرزمین دستان

  زیرزمین دستان از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان ماضی مقطّع ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. سه شنبه 21 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  آلما سينایی | 10 الی 21 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری ایوان

  گالری ایوان از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان عهد عمیق ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. جمعه 24 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  نارنج کاظمی | مدیا: نقاشی | 10 الی 24 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری هفت ثمر

  گالری هفت ثمر از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان دیدار ست. نمایش آثار به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت. چهارشنبه 15 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  سارا جعفری | مدیا: نقاشی | 10 الی 15 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری خط سفید

  گالری خط سفید از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان بازتاب ست. نمایش آثار به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت. دوشنبه 27 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  گروهی از هنرمندان | 10 الی 27 دی * بجز روزهای سه شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری هپتا

  گالری هپتا از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان آهنین جانان ست. نمایش آثار به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت. چهارشنبه 15 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  کاوه یاری | مدیا: چقاشی | 10 الی 15 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری افرند

  گالری افرند از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان درون گاه ست. نمایش آثار به مدت 24 ساعت ادامه خواهد داشت. جمعه 10 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  محسن حسینمردی | مدیا: نقاشی | 10 الی 21 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری ماه

  گالری ماه از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان درخت ها و کلاغ ها ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. شنبه 25 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  رضا امیر یار احمدی | مدیا: نقاشی، مجسمه | 10 الی 25 دی * بجز روزهای یکشنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری راه ابریشم (بلوار کشاورز)

  گالری راه ابریشم (بلوار کشاورز) از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان پياو ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. دوشنبه 20 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  هاوار امینی | 10 الی 20 دی * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری آ

  گالری آ از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان باله در هواى آزاد ست. نمایش آثار به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت. دوشنبه 27 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  گروهی از هنرمندان | 10 الی 27 دی

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری طراحان آزاد

  گالری طراحان آزاد از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان دو حضور ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. سه شنبه 21 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  مریم و مرجان بنی اسدی | 10 الی 21 دی * بجز روزهای پنجشنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری هور

  گالری هور از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان نمایشگاه انفرادی نقاشی ست. نمایش آثار به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت. جمعه 1 بهمن-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  یعقوب امدادیان | 10 دی الی 1 بهمن * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری اثر

  گالری اثر از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان نمایشگاه انفرادی ست. نمایش آثار به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت. جمعه 1 بهمن-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  سمیرا علیخانزاده | 10 دی الی 1 بهمن * بجز روزهای شنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری ابد

  گالری ابد از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان سازگاری ناسازه ست. نمایش آثار به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. جمعه 24 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  گروهی از هنرمندان | 10 الی 24 دی * بجز روزهای چهارشنبه

  .
  ………………………………..
 • برنامه گالری نگر

  گالری نگر از روز جمعه 10 دی-1395 میزبان زمستان … است ست. نمایش آثار به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت. چهارشنبه 15 دی-1395 روز پایانی این نمایشگاه خواهد بود.

  گروهی از هنرمندان | مدیا: عکس | 10 الی 15 دی * بجز روزهای شنبه

  .