تقویم روز گالری های تهران

تقویم روزانه‌ی گالری‌های تهران

دوشنبه 30 مرداد-1396
 • گالری نگاه | پیشکسوتان هنر معاصر | جمعه 6 مرداد-1396 - چهارشنبه 1 شهریور-1396

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | 6 مرداد الی 1 شهریور * بجز دوشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دستان +2 | ابركان: پيدايى | جمعه 13 مرداد-1396 - دوشنبه 6 شهریور-1396

  پی‌بک | 13 مرداد تا 6 شهریور * بجز شنبه و یکشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری فرمانفرما | درنگ فرم و رنگ | جمعه 13 مرداد-1396 - جمعه 3 شهریور-1396

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | 13 مرداد الی 3 شهریور * بجز دوشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری محسن | نظر به درد دیگران | جمعه 13 مرداد-1396 - چهارشنبه 8 شهریور-1396

  مجید بیگلری | چیدمان | 13 مرداد الی 8 شهریور * بجز پنج شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شیرین | نقاش راوی 2 | جمعه 20 مرداد-1396 - چهارشنبه 1 شهریور-1396

  گروهی از هنرمندان | 20 مرداد الی 1 شهریور * بجز دوشنبه‌ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری اُ | سه در سه | جمعه 20 مرداد-1396 - دوشنبه 30 مرداد-1396

  پگاه رجامند، آذرخش عسگری و مریم رضوی | طراحی | 20 الی 30 مرداد * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری بن | در خاطره آب | جمعه 20 مرداد-1396 - سه شنبه 31 مرداد-1396

  عباس مخبر | عکاسی | 20 الی 31 مرداد * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ثالث | در قلمرو نور | جمعه 20 مرداد-1396 - دوشنبه 6 شهریور-1396

  گروهی از هنرمندان | 20 مرداد الی 6 شهریور

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری محسن | خشکی | جمعه 20 مرداد-1396 - چهارشنبه 8 شهریور-1396

  علی فی | چیدمان | 20 مرداد الی 8 شهریور * بجز پنج شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری مهروا | سرای آیینه ها | جمعه 20 مرداد-1396 - دوشنبه 30 مرداد-1396

  میلاد کارآموز | عکاسی | 20 الی 30 مرداد * بجز پنج شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هما | سری پالت | جمعه 20 مرداد-1396 - سه شنبه 31 مرداد-1396

  رضا دوست | نقاشی | 20 الی 31 مرداد

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آ | بی عملی | جمعه 27 مرداد-1396 - دوشنبه 6 شهریور-1396

  مهرداد کریمی | نقاشی | 27 مرداد الی 6 شهریور * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگر | جایی که هیچ کس نیست | جمعه 27 مرداد-1396 - چهارشنبه 1 شهریور-1396

  سعید فلاح فر | عکاسی | 27 مرداد الی 1 شهریور * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ساربان | روایت جنون | جمعه 27 مرداد-1396 - دوشنبه 6 شهریور-1396

  کیومرث کیاست | 27 مرداد الی 6 شهریور * بجز سه شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایرانشهر | حذر | جمعه 27 مرداد-1396 - سه شنبه 7 شهریور-1396

  ژاله طالب پور | نقاشی | 27 مرداد الی 7 شهریور * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری طراحان آزاد | می خوام برم تو آفتافه | جمعه 27 مرداد-1396 - چهارشنبه 1 شهریور-1396

  قاسم لطفی | 27 مرداد الی 1 شهریور

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • زیرزمین دستان | نزدیکتر | جمعه 27 مرداد-1396 - جمعه 3 شهریور-1396

  یاشار صلاحی | 27 مرداد الی 3 شهریور * بجز شنبه و یکشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هپتا | گذر | جمعه 27 مرداد-1396 - چهارشنبه 8 شهریور-1396

  افشین ستاره | عکاسی | 27 مرداد الی 8 شهریور * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری الهه | بداهه پردازی های شراره صالحی | جمعه 27 مرداد-1396 - دوشنبه 30 مرداد-1396

  شراره صالحی | نقاشی | 27 الی 30 مرداد

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دید | بازیگوشی در باغ های ایرانی | جمعه 27 مرداد-1396 - سه شنبه 7 شهریور-1396

  نیوشا نیوژپور | نقاشی | 27 مرداد الی 7 شهریور * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایده پارسی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | جمعه 27 مرداد-1396 - چهارشنبه 1 شهریور-1396

  آزیتا هدایتی | 27 مرداد الی 1 شهریور

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری 26 | دوئت | جمعه 27 مرداد-1396 - سه شنبه 7 شهریور-1396

  نیلوفر ساسانی، سارا رشیدی | نقاشی | 27 مرداد الی 7 شهریور * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری گلستان | نمایشگاه انفرادی نقاشی | جمعه 27 مرداد-1396 - چهارشنبه 1 شهریور-1396

  مونا انصاری |‌ 27 مرداد الی 1 شهریور

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ماه | نمایشگاه گروهی با 52 هنرمند | جمعه 27 مرداد-1396 - یکشنبه 26 شهریور-1396

  گروهی از هنرمندان | 27 مرداد الی 26 شهریور * بجز یکشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری کبیری | عطر سیب | جمعه 27 مرداد-1396 - چهارشنبه 1 شهریور-1396

  لعیا حسین رشیدی | نقاشی | 27 مرداد الی 1 شهریور

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
برنامه گالری ها و نگارخانه ها