تقویم روز گالری های تهران

تقویم روزانه‌ی گالری‌های تهران

شنبه 2 بهمن-1395
 • گالری ماه | درخت ها و کلاغ ها | جمعه 10 دی-1395 - شنبه 2 بهمن-1395

  رضا امیر یار احمدی | مدیا: نقاشی، مجسمه | 10 دی الی 2 بهمن * بجز روزهای یکشنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ای جی | عمامه داران: زندگی طلبه های جوان | شنبه 11 دی-1395 - چهارشنبه 6 بهمن-1395

  بهزاد جائز | مدیا: عکس | 10 دی الی 6 بهمن

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آریا | جواهرسازی هنری معاصر تهران | جمعه 17 دی-1395 - سه شنبه 5 بهمن-1395

  گروهی از هنرمندان | 17 دی الی 5 بهمن

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دستان +2 | هندسه | جمعه 17 دی-1395 - یکشنبه 3 بهمن-1395

  گروهی از هنرمندان | 17 دی الی 3 بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آرته | موجوداتی که هرگز نمی میرند | جمعه 24 دی-1395 - دوشنبه 4 بهمن-1395

  گروهی از هنرمندان | مدیا: عکس | 24 دی الی 4 بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری الهه | من شهر هستم | جمعه 24 دی-1395 - دوشنبه 4 بهمن-1395

  آرش اکبری سنه | مدیا: عکس | 24 دی الی 4 بهمن * بجز روزهای چهارشنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سیحون 2 | عريضه ها | جمعه 24 دی-1395 - چهارشنبه 6 بهمن-1395

  عاليه روحمند و ميثم همه ئى | مدیا: نقاشی خط | 24 دی الی 6 بهمن * بجز روزهای دوشنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • زیرزمین دستان | خوش آمدید | جمعه 24 دی-1395 - چهارشنبه 13 بهمن-1395

  ملودی هژبر سادات | مدیا: نقاشی | 24 دی الی 13 بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری طراحان آزاد | رویاها | جمعه 24 دی-1395 - سه شنبه 5 بهمن-1395

  مریم حبیبیان، والتر کرتنر | چند رسانه ای | 24 دی الی 5 بهمن * بجز روزهای پنجشنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری راه ابریشم 1 | جزر | جمعه 24 دی-1395 - دوشنبه 11 بهمن-1395

  گروهی از هنرمندان | چند رسانه ای | 24 دی الی ۱۱ بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری جرجانی | 1365.95.1405 | جمعه 24 دی-1395 - دوشنبه 4 بهمن-1395

  ترانه خدایی | مدیا: عکس | 24 دی الی 4 بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری مهروا | رو به رو | جمعه 24 دی-1395 - دوشنبه 4 بهمن-1395

  گروهی از هنرمندان | مدیا: طراحی، نقاشی | ۲۴ دی الی ۴ بهمن * بجز روزهای پنجشنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ثالث | به بهانه چشمانت | جمعه 24 دی-1395 - چهارشنبه 6 بهمن-1395

  علی کوره چیان | مدیا: حجم | 24 دی الی 6 بهمن

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شیرین | طاق | جمعه 24 دی-1395 - چهارشنبه 6 بهمن-1395

  سهیل فراهانی راد | 24 دی الی 6 بهمن * بجز روزهای دوشنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شیرین | رهین و رهینه | جمعه 24 دی-1395 - چهارشنبه 6 بهمن-1395

  شکیبا پرورش | مدیا: حجم | 24 دی الی 6 بهمن * بجز روزهای دوشنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شیرین | من مقدس | جمعه 24 دی-1395 - چهارشنبه 6 بهمن-1395

  خلیل سمائی جابلو | مدیا: نقاشی | 24 دی الی 6 بهمن * بجز روزهای دوشنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ساربان | زمان بازیافته | جمعه 1 بهمن-1395 - یکشنبه 10 بهمن-1395

  رضا افسری | مدیا: نقاشی | 1 الی 10 بهمن * بجز روزهای سه شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شکوه | ایران من سلام | جمعه 1 بهمن-1395 - چهارشنبه 6 بهمن-1395

  عنایت الله نظری | مدیا: نقاشیخط | 1 الی 6 بهمن

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری خط سفید | پدیدار | جمعه 1 بهمن-1395 - دوشنبه 18 بهمن-1395

  گروهی از هنرمندان | 1 الی 18 بهمن * بجز روزهای سه شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سیحون 1 | تن بحرانی | جمعه 1 بهمن-1395 - چهارشنبه 13 بهمن-1395

  مریم کوهستانی | مدیا: مجسمه | ۱ الی ۱۳ بهمن * بجز روزهای دوشنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سایه | بی هم | جمعه 1 بهمن-1395 - چهارشنبه 6 بهمن-1395

  سعیده سعیدی | مدیا: نقاشی | 1 الی 6 بهمن

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتشزاد | آرایه های ناشکفته | جمعه 1 بهمن-1395 - دوشنبه 11 بهمن-1395

  گل آرا قلی پور | مدیا: نقاشی | 1 الی 11 بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سبحان | در حاشیه اتفاق افتاد | جمعه 1 بهمن-1395 - پنجشنبه 7 بهمن-1395

  حامد راستی | مدیا: عکاسی | 1 الی 7 بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دنا | ملکمحمد | جمعه 1 بهمن-1395 - دوشنبه 11 بهمن-1395

  گروهی از هنرمندان | میکس مدیا | 1 الی 11 بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری اُ | دوباره یکبار دیگر | جمعه 1 بهمن-1395 - سه شنبه 12 بهمن-1395

  محمدرضا میرزایی | مدیا: عکاسی | 1 الی 12 بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری 26 | دوسالانه چاپ دستی 26 | جمعه 1 بهمن-1395 - چهارشنبه 20 بهمن-1395

  گروهی از هنرمندان | ۱ الی ۲۰ بهمن * بجز روزهای پنجشنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگر | آن چه نیست | جمعه 1 بهمن-1395 - چهارشنبه 6 بهمن-1395

  گروهی از هنرمندان | مدیا: طراحی، نقاشی | 1 الی 6 بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری کبیری | لاجورد | جمعه 1 بهمن-1395 - چهارشنبه 6 بهمن-1395

  نازی رضا زاده | نگارگری | 1 الی 6 بهمن

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتبین | فراموشی | جمعه 1 بهمن-1395 - سه شنبه 12 بهمن-1395

  سمانه امیری زاده | مدیا: نقاشی | 1 الی 12 بهمن

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • پروژه های آران | چند روایت معتبر | جمعه 1 بهمن-1395 - سه شنبه 12 بهمن-1395

  گروهی از هنرمندان | 1 الی 12 بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری فردا | اسپیریت | جمعه 1 بهمن-1395 - پنجشنبه 7 بهمن-1395

  یلدا فخیمی | مدیا: نقاشی | 1 الی 7 بهمن

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آ | خاک زیر پای گرگ ها | جمعه 1 بهمن-1395 - جمعه 22 بهمن-1395

  یاسر میرزایی | مدیا: نقاشی | 1 الی 22 بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آ | سهم شک | جمعه 1 بهمن-1395 - جمعه 22 بهمن-1395

  بهرام کلهرنیا | مدیا: طراحی | 1 الی 22 بهمن * بجز روزهای شنبه

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
برنامه گالری ها و نگارخانه ها