تقویم روز گالری های تهران

تقویم روزانه‌ی گالری‌های تهران

جمعه 2 تیر-1396
 • گالری هور | مروری بر آثار حسینعلی ذابحی | جمعه 5 خرداد-1396 - جمعه 9 تیر-1396

  حسینعلی ذابحی | نقاشی | 5 خرداد الی 9 تیر * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ای جی | X-زیست | جمعه 5 خرداد-1396 - جمعه 2 تیر-1396

  محمد حسن زاده، احمد مرادی | عکاسی | 5 خرداد الی 2 تیر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ژاله | اصل و نسل | جمعه 19 خرداد-1396 - یکشنبه 4 تیر-1396

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | 19 خرداد الی 4 تیر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایوان | بی مرزی | جمعه 19 خرداد-1396 - جمعه 2 تیر-1396

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | 19 خرداد الی 2 تیر * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
برنامه گالری ها و نگارخانه ها