تقویم روز گالری های تهران

تقویم روزانه‌ی گالری‌های تهران

دوشنبه 30 بهمن-1396
 • گالری اثر | از پشت شیشه‌های خودرو | جمعه 13 بهمن-1396-پنجشنبه 3 اسفند-1396 @ 

  علیرضا معصومی | نقاشی | ۱۳ بهمن الی ۴ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری کاوه | تن رویا | جمعه 27 بهمن-1396-سه شنبه 1 اسفند-1396 @ 

  شیما خدام | زیورآلات | ۲۷ بهمن الی ۲ اسفند › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دنا | بیگورکسیا | جمعه 27 بهمن-1396-سه شنبه 1 اسفند-1396 @ 

  احسان ارجمند | طراحی، نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۲ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری افرند | نمایشگاه گروهی سالانه | جمعه 27 بهمن-1396-پنجشنبه 24 اسفند-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | ۲۷ بهمن الی ۲۵ اسفند

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتبین | چند قاب تا بهار | جمعه 27 بهمن-1396-پنجشنبه 10 اسفند-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۱۱ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری الهه | هنر را هديه بدهيد | جمعه 27 بهمن-1396-یکشنبه 6 اسفند-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | ۲۷ بهمن الی ۷ اسفند

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شلمان | پراكندگى | جمعه 27 بهمن-1396-سه شنبه 1 اسفند-1396 @ 

  سحر بیگلری | نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۲ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ساربان | بحران | جمعه 27 بهمن-1396-یکشنبه 6 اسفند-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۷ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شیرین | شيهه | جمعه 27 بهمن-1396-سه شنبه 8 اسفند-1396 @ 

  پیام گلچین | نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۹ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • زیرزمین دستان | آپـتيناز با مسؤليت محدود | جمعه 27 بهمن-1396-پنجشنبه 3 اسفند-1396 @ 

  سرميناز بارسقيان | ۲۷ بهمن الی ۴ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری فرمانفرما | سونات صلح | جمعه 27 بهمن-1396-پنجشنبه 10 اسفند-1396 @ 

  سونا عبدالعظیم زاده | نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۱۱ اسفند › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری احسان | مشق مستان | جمعه 27 بهمن-1396-سه شنبه 1 اسفند-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشیخط | ۲۷ بهمن الی ۲ اسفند

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شکوه | نمایشگاه گروهی آبرنگ | جمعه 27 بهمن-1396-سه شنبه 1 اسفند-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۲ اسفند › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
برنامه گالری ها و نگارخانه ها