تقویم روز گالری های تهران

تقویم روزانه‌ی گالری‌های تهران

دوشنبه 11 اردیبهشت-1396
 • گالری بن | میراث متروک | جمعه 25 فروردین-1396 - چهارشنبه 20 اردیبهشت-1396

  کریم نصر | نقاشی | 25 فروردین الی 20 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • زیرزمین دستان | یادداشت‌ها 1383-1380 | جمعه 25 فروردین-1396 - جمعه 15 اردیبهشت-1396

  فریدون آو | 25 فروردین الی 15 اردیبهشت * شنبه، یکشنبه و روزهای تعطیل با تعیین وقت قبلی

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دستان +2 | ريشه ها | جمعه 25 فروردین-1396 - جمعه 15 اردیبهشت-1396

  شقایق عربی، فریدون آو | 25 فروردین الی 15 اردیبهشت * شنبه، یکشنبه و روزهای تعطیل با تعیین وقت قبلی

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آران | آیه‌های نسیان | جمعه 25 فروردین-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396

  رقیه نجدی | 25 فروردین الی 11 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ای جی | من، سفر | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - جمعه 29 اردیبهشت-1396

  پرنیان فردوسی | عکاسی | 1 الی 29 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دنا | انسان دشواری وظیفه است | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 25 اردیبهشت-1396

  گروهی از هنرمندان | مولتی مدیا | 1 الی 25 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ساربان | روشنی گل ها | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396

  میترا کاویان | نقاشی | 1 الی 11 اردیبهشت * بجز سه شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری جرجانی | پارازیت | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396

  کامران غربی | عکاسی | 1 الی 11 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سیحون 1 | بهشت | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396

  علی ترقی جاه | نقاشی | 1 الی 13 اردیبهشت * بجز دوشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری اُ | زمین | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - سه شنبه 12 اردیبهشت-1396

  نیلوفر لهراسبی | آثار روی کاغذ، حجم | 1 الی 12 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شیرین | نمایشگاه انفرادی طراحی و چاپ دستی | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396

  مرجان سیدین | 1 الی 13 اردیبهشت * بجز دوشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شیرین | سلام | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396

  آمیتیس سلطانی عباسیون، محمد امین پوراسکندریان | 1 الی 13 اردیبهشت * بجز دوشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ثالث | رايج | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396

  ميترا ارباب سلجوقى | مجسمه سازی | 1 الی 13 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری الهه | خلسه پر لذت | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396

  شیرین آزادی | نقاشی | 1 الی 11 اردیبهشت * بجز چهارشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایوان | رو در رو با طبیعت | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - جمعه 15 اردیبهشت-1396

  احمد وکیلی | نقاشی | 1 الی 15 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتبین | ناديده ها | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - سه شنبه 12 اردیبهشت-1396

  ناصر اویسی | نقاشی | 1 الی 12 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری مهروا | خلوت زنانه | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396

  الهام قبادی | 1 الی 11 اردیبهشت * بجز پنج شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری خط سفید | تب سبز | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396

  حکمت رحمانی | نقاشی | 1 اردیبهشت الی 11 اردیبهشت * بجز سه شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آب انبار | می دانم چرا شورشی آواز سر می دهد | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - جمعه 29 اردیبهشت-1396

  نیوشا توکلیان | عکاسی | 1 الی 29 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری گلستان | نمایشگاه انفرادی نقاشی | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396

  علیرضا اسماعیلی | 8 الی 13 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آریا | به یاد داوود امدادیان | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 18 اردیبهشت-1396

  مرتضی اسدی | نقاشی | 8 الی 18 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری 26 | به چمنزار بیا | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - سه شنبه 19 اردیبهشت-1396

  الهام تاجداری | نقاشی | 8 الی 19 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شکوه | ترنم آب | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396

  فرامرز مختارپور | نقاشی | 8 الی 13 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هور | نقاشیهای داوود امدادیان | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - سه شنبه 2 خرداد-1396

  داوود امدادیان | 8 اردیبهشت الی 2 خرداد * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • آرت سنتر 1 | نمایشگاه انفرادی نقاشی | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - سه شنبه 19 اردیبهشت-1396

  ناصر عزیزی | 8 الی 19 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نک | خاطرات سیال | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 18 اردیبهشت-1396

  آنالی وکیلی | طراحی، چاپ | 8 الی 18 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایرانشهر | شب روز شب | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - جمعه 22 اردیبهشت-1396

  پریوش گنجی | نقاشی آب مرکب | 8 الی 22 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ویستا | وکیوم بگ | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - سه شنبه 12 اردیبهشت-1396

  راضیه اعرابی | چیدمان | 8 الی 12 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری فردا | آرامستان | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - پنجشنبه 14 اردیبهشت-1396

  آلاله رستمی | عکاسی | 8 الی 14 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری طراحان آزاد | كپي - پيست | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - سه شنبه 19 اردیبهشت-1396

  گروهی از هنرمندان | ویدئو، عکس، چیدمان | 8 الی 19 اردیبهشت * بجز پنج شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سایه | سیاه، سفید، حدفاصل | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396

  فاطمه ندرلو | نقاشی 8 الی 13 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آرته | تهران لند | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - پنجشنبه 14 اردیبهشت-1396

  سارا سنائی | عکاسی | 8 الی 14 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری مژده | بازخوانی پیرامون | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 20 اردیبهشت-1396

  گروهی از هنرمندان | 8 الی 20 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگر | امتداد | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396

  آنیما احتیاط | نقاشی | 8 الی 13 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هفت ثمر | نمایشگاه انفرادی تاپیسری | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 20 اردیبهشت-1396

  کاترین میزان | 8 الی 20 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هما | اردشیر و سیندرلا | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - سه شنبه 19 اردیبهشت-1396

  ارسیا مقدم | نقاشی | 8 الی 19 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری محسن | و [!] رول ورژى # اخبار كذب و علوم جعلی | جمعه 8 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 27 اردیبهشت-1396

  مملی شفاهی | 8 الی 27 اردیبهشت * بجز پنج شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
برنامه گالری ها و نگارخانه ها