نمایشگاه گروهی «کوری» | گالری شکوه

کوری

گالری شکوه میزبان نمایشگاهی با عنوان «کوری» خواهد بود. نمایشگاه کوری به نمایش آثار نقاشی گروهی از هنرمندان اختصاص دارد و از روز جمعه، سیزدهم بهمن در گالری شکوه گشایش خواهد یافت. مونا نعمتیان، ندا شعاعی، هانیه مولایی، مرضیه ازگلی، پریسا اشکریز و الهه نیک پی هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به دیوار خواهد رفت. نمایشگاه کوری تا روز چهارشنبه هجدهم بهمن در گالری شکوه ادامه خواهد داشت.

به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran