اثر عظیم مرکباتچی

اتوپسيا شرحه شهر

گالری نگاه میزبان آثار عظیم مرکباتچی خواهد بود. گالری نگاه از روز جمعه، ششم اردیبهشت لغایت هجدهم اردیبهشت ماه میزبان آثار نقاشی عظیم مرکباتچی با عنوان «اتوپسیا شرحه شهر» است. در بیانیه این نمایشگاه می‌خوانیم:

تشریح فقط شرحه کردن مردگان نیست، آنگونه که هنرمندان آناتومیستی چون جان بل یا وسالیوس در تشریح بدن انسان در تاریخ مطالعات پزشکی نقش داشته‌اند. اینجا زندگان تشریح می‌شوند، بی هیچ خراشی. مسخ‌شدگانی که زیر نگاه‌های خیره، بدن و ذهن خود را به نمایش گذاشته‌اند. زندگانی گذشته از مرزهای ترس و شرم، بی آنکه دهان بگشایند، در دام نگاه ناظران شرحه شرحه می‌شوند.
عظیم مرکباتچی، اردیبهشت ۹۸

گالری نگاه

گالری نگاه | به نشانیِ تهران، خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، پلاک 64. | شماره تماس: 88493141 و 88493129 | ساعات بازدید: 11 الی 19 | * گالری نگاه روزهای دوشنبه تعطیل است. ›› اطلاعات بیشتر