شباهنگام

گالری سایه میزبان آثار نقاشی علی گنجوی خواهد بود. گالری سایه از روز جمعه، چهارم آبان میزبان نمایشگاهی ست با عنوان «شباهنگام»؛ نمایشگاهی از مجموعه آثار اخیر علی گنجوی. نمایش آثار تا تاریخ پانزدهم آبان ماه ادامه خواهد داشت. برخی از آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه:

به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran