فراخوانهای بی اعتبار هنری را چگونه تشخیص دهیم؟

نویسنده: رضا رفیعی راد | ۵ اردیبهشت ۹۷
——————————————
در سالهای اخیر، با ازدیاد خبررسانی فراخوانهای هنر، لزوم تشخیص فراخوانهای بی اعتبار ضروری به نظر می رسد. با نگاه مختصری می بینیم که در این سالها، چند نوع فراخوان بی اعتبار قابل شناسایی است.

دسته اول، فراخوانهایی هستند که تقریبا تمامی مشخصات ظاهری یک فراخوان معتبر را دارا هستند و حتی در سطح وسیعی خبررسانی می شوند، اما مساله این است که برگزار کننده و اسامی داوران آنها، نامعتبر بوده و ضرورت وجودی این نوع فراخوان، اتفاقا تبلیغات برای این نهادها و  افراد است که از حالت گمنامی به معروفیت برسند.

دسته دوم، فراخوانهایی هستند که از اساس هیچگونه مشخصاتی از خود نمی نویسند. معمولا هم، همه ریسکها در دریافت و بازپس گیری اثر و دیگر موارد را بر عهده هنرمند می گذارند. در نهایت یک ایمیل، یا یک تلفن، یا آی دی تلگرام یا اینستاگرام و حتی گاه یک آدرس که معلوم نیست منزل است یا یک گالری است یا هرچیز دیگر در فراخوان گذاشته می شود. تماس با تلفن داده شده هم موضوع را از ابهام در نمی آورد. فرد مقابل شما را به فرد دیگری ارجاع می دهد. مکالمه با آن فرد هم ثابت می کند که برگزار کننده فاقد اعتبار لازم است.

دسته سوم، شامل فراخوانهایی می شود که نهادها یا افراد خاص ایرانی، با گرفتن مبلغی از هنرمند، آثار او را در نشریات خارجی چاپ و منتشر می کنند. این نشریات بسیار کم اعتبار بوده و بیشتر اوقات رایگان هستند یا مبلغ بسیار ناچیزی می گیرند.

دسته چهارم، فراخوان با تمام جزئیات بیان می شود. افراد واقعی، آدرسها واقعی و حتی گالری معرفی شده هم واقعی است. اما مسائله این است که این نوع فراخوانها تنها با هدف درآمدزایی برای برگزارکننده کار می کنند و اتفاقا پول زیادی از هنرمند می گیرند. لازم به ذکر است که منظور از درآمدزایی، صرفا گرفتن پول از هنرمند است نه فروش آثار. از قضا، در کشورهای مهمی هم نمایشگاه برگزار می کنند اما این نمایشگاه ها نیز از اساس فاقد وجاهت هنری هستند زیرا از یک طرف، گالری انتخاب شده در سطح بسیار پایینی است و چه بسا  از گالری های درجه سه در داخل ایران هم گمنام تر است.  از طرف دیگر عموما هیچ نوع فروشی هم صورت نمی گیرد و در نهایت پول رفت و برگشت اثر هم از هنرمند گرفته می شود.

ذکر این نکته مهم است که در واقع هیچ یک از این چهار دسته، رزومه ای قابل قبول برای هنرمند به ارمغان نخواهد آورد.