. نمایشگاه‌های هنری .

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.

. تقویم گالری‌ها و نگارخانه‌های تهران .

مشاهده برنامه افتتاحیه و تقویم روز گالری‌های تهران . گشایش نمایشگاه‌های هنری . آگاهی از برنامه گالری‌ها

.. برنامه‌ی امروز ..

سه شنبه 4 اردیبهشت-1397
 • گالری سایه | سُداب | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  رضا ستایش | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شکوه | سگ | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتبین | و باد، موج، ستاره، پرنده | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  زهرا قیاسی | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایوان | سیاه و سفید | جمعه 31 فروردین-1397 - پنجشنبه 13 اردیبهشت-1397 @ 

  گروهی به انتخاب فریدون آو | ۳۱ فروردین الی ۱۴ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هما | جذابیت پنهان | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  حسین تمجید | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگاه | آرام گذر کن | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  زهره حاتمی پور | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هپتا | نگران | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  طناز توسلی | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری فرمانفرما | بی در کجایی | جمعه 31 فروردین-1397 - شنبه 15 اردیبهشت-1397 @ 

  آلاله نوایی | ۳۱ فروردین الی ۱۶ اردیبهشت › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سیحون ۱ | خزینه | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  افشین باقری | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هپتا | زنده‌ام که روایت کنم | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  گروهی از هنرمندان | تصویرسازی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ثالث | آپوپتوسیس | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  زهرا قیاسی | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

.. برنامه‌ی افتتاحیه ..

جمعه 1 اردیبهشت-1396
 • گالری گلستان | نمایشگاه انفرادی نقاشی | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 6 اردیبهشت-1396 @ 

  محمد رخ صفت | 1 الی 6 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سایه | رقصنده خطوط | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 6 اردیبهشت-1396 @ 

  فرزانه فرجی | نقاشی | 1 الی 6 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ای جی | من، سفر | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - جمعه 29 اردیبهشت-1396 @ 

  پرنیان فردوسی | عکاسی | 1 الی 29 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دنا | انسان دشواری وظیفه است | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 25 اردیبهشت-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | مولتی مدیا | 1 الی 25 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ساربان | روشنی گل ها | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396 @ 

  میترا کاویان | نقاشی | 1 الی 11 اردیبهشت * بجز سه شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری جرجانی | پارازیت | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396 @ 

  کامران غربی | عکاسی | 1 الی 11 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سیحون 1 | بهشت | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396 @ 

  علی ترقی جاه | نقاشی | 1 الی 13 اردیبهشت * بجز دوشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری اُ | زمین | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - سه شنبه 12 اردیبهشت-1396 @ 

  نیلوفر لهراسبی | آثار روی کاغذ، حجم | 1 الی 12 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شیرین | نمایشگاه انفرادی طراحی و چاپ دستی | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396 @ 

  مرجان سیدین | 1 الی 13 اردیبهشت * بجز دوشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتشزاد | فراسوی نیک و بد | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - یکشنبه 10 اردیبهشت-1396 @ 

  مهدی راضی | نقاشیخط | 1 اردیبهشت الی 10 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شیرین | سلام | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396 @ 

  آمیتیس سلطانی عباسیون، محمد امین پوراسکندریان | 1 الی 13 اردیبهشت * بجز دوشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شکوه | شاخ | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 6 اردیبهشت-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | 1 الی 6 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ثالث | رايج | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396 @ 

  ميترا ارباب سلجوقى | مجسمه سازی | 1 الی 13 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری الهه | خلسه پر لذت | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396 @ 

  شیرین آزادی | نقاشی | 1 الی 11 اردیبهشت * بجز چهارشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایوان | رو در رو با طبیعت | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - جمعه 15 اردیبهشت-1396 @ 

  احمد وکیلی | نقاشی | 1 الی 15 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتبین | ناديده ها | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - سه شنبه 12 اردیبهشت-1396 @ 

  ناصر اویسی | نقاشی | 1 الی 12 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری مهروا | خلوت زنانه | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396 @ 

  الهام قبادی | 1 الی 11 اردیبهشت * بجز پنج شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری خط سفید | تب سبز | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396 @ 

  حکمت رحمانی | نقاشی | 1 اردیبهشت الی 11 اردیبهشت * بجز سه شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آب انبار | می دانم چرا شورشی آواز سر می دهد | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - جمعه 29 اردیبهشت-1396 @ 

  نیوشا توکلیان | عکاسی | 1 الی 29 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری فردا | پلان آخر | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - پنجشنبه 7 اردیبهشت-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | 1 الی 7 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگر | فعل دنیای معاصر | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 6 اردیبهشت-1396 @ 

  جواد بیاد | نقاشی | 1 الی 6 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...

. گالری‌ها و نگارخانه‌ها .

آشنایی با گالری‌ها و نگارخانه‌های تهران . اطلاعات تماس و آدرس گالری‌ها . بهترین گالری‌ها

. نقشه هنری تهران .

گالری‌گردی . جانمایی نمایشگاه‌های هنری بر روی نقشه . هنرگردی . تهران‌گردی

[codespacing_static_map width="100%" height="400px" post_ids="2015,2019"]

آثار هنری

پیمان هوشمندزاده | مجموعه‌ی «آتیش داری؟»

آگاهی از برنامه گالری ها و نگارخانه های تهران و دنبال نمودن نمایشگاه های نقاشی عکاسی طراحی مجسمه سازی خطاطی چیدمان تصویرسازی پرفورمنس در گالری ها و نگار خانه های تهران. مشاهده برنامه و تقویم روزانه گالری های تهران و آگاهی از افتتاحیه ها و گشایش ها. راهنمای گالری های تهران از طریف مشاهده آدرس و نشانی گالری ها و نگارخانه های تهران، همچنین اطلاعات تماس و ساعات بازدید نمایشگاه ها. گالری گردی و هنر گردی در تهران . مشخص نمودن مکان گالری ها و نمایشگاه های هنری بر روی نقشه.معرفی آثار هنرمندان در حوزه هنرهای تجسمی از طریق اطلاع رسانی پیرامون نمایشگاه های هنری در مدیوم های گوناگون نقاشی، طراحی، عکاسی و مجسمه سازی. از برنامه‌ روز نگارخانه ها و گالری های تهران آگاه شوید. آرت‌گالریز شما را در انتخاب یک مکان مناسب برای گشت و‌ گذاری هنری در شهر تهران یاری می‌کند. مشاهده برنامه افتتاحیه و گشایش گالری ها و اطلاع‌رسانی پیرامون نمایشگاه های هنری در تهران

. اینستاگرام گالری .

تازه‌ترین عکس‌های اینستاگرام #هنر #هنرمند #هنر_معاصر #اثر_هنری

Sorry, an error occurs from Instagram API: This endpoint has been retired