هذیان پیرامون

گالری نگاه میزبان آثار محمد مستاندهی خواهد بود. گالری نگاه از روز جمعه، هفتم دی ماه مجموعه آثار اخیر محمد مستاندهی با عنوان «هذیان پیرامون» را نمایش می‌دهد. نمایشگاه هذیان پیرامون تا نوزدهم دی ماه در گالری نگاه ادامه خواهد داشت. برخی از آثار این مجموعه:

به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran