آرزو جباری | گالری نگر

دنیای دیگر

گالری نگر از روز جمعه، دوازدهم آبان میزبان نمایشگاهی ست از نقاشی‌های آرزو جباری با عنوان «دنیای دیگر». دنيای ديگر مجموعه نقاشی‌هايی است كه بيانگرِ فضای ديگرِ ذهنی، درونی و حتی حقيقی‌ترِ خودِ آرتيست می‌باشد. نمایشگاه «دنیای دیگر» تا تاریخ هجدهم آبان در گالری نگر ادامه خواهد داشت. آرزو جباری در بیانیه این نمایشگاه می‌نویسد:

در هراثر، شايد بيانی از اتفاقات آنِ نقاش به تصوير كشيده شده است، دنيايی كه قطعا درونش دغدغه‌های امروزی هم ديده می‌شود كه با قرارگرفتن  بازی رنگ‌ها در كنار هم دنيای فانتزی‌تر و كودكانه‌ای را در كنار ناهنجاری‌های امروزی  نقش می‌بندد.
› آرزو جباری

گالری نگر

گالری نگر | به نشانی تهران، خیابان قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دلارام، پلاک 33، زنگ سوم | شماره تماس: 22399588-021، 22677459-021 | ساعات بازدید: 16 الی 20 | * گالری نگر روزهای شنبه تعطیل است ›› اطلاعات بیشتر