نمایشگاه حمید حلیمی در گالری فرمانفرما

رخ.داد

گالری فرمانفرما، از 4 تا 25 آبان ماه، نمایشگاهِ انفردی نقاشی‌های حمید حلیمی را برگزار می‌کند. حمید حلیمی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر تهران و نیز عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران است. حلیمی اکنون سال‌های جستجوگری در هنر را با جدیت هرچه تمام‌تر پی می‌گیرد و حاصل تجربیات اخیرش را در قالب مجموعه‌ای جدید، در گالری فرمانفرما به نمایش می‌گذارد. 

رخ.داد” نام این مجموعه از آثار اوست. نقاشی هایی که بر اساس اتفاق، اما با نگرشِ خاص و سوادِ بصریِ حمید حلیمی جهت‌دار شده‌اند. پرتره‌هایی که از دل تیرگی‌ها سر بیرون آورده و به مخاطبان این نمایشگاه، رخ.دادِ خود را اعلام می‌کنند.

به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran