اثر الهه طرقی | artwork by elaheh toroghi

جان پنداری

گالری نگاه میزبان نمایشگاهی از آثار الهه طرقی خواهد بود. «جان پنداری» عنوان نمایشگاهی ست از آثار نقاشی الهه طرقی که از روز جمعه، یکم دی ماه به روی علاقه‌مندان گشوده خواهد شد و نمایش آثار تا سیزدهم دی ماه در گالری نگاه ادامه خواهد داشت. الهه طرقی درباره آثار این نمایشگاه می‌نویسد: “در این آثار به موضوع انسان و اسیر شدن او در درختان  کهنسال به اشکال مختلف پرداخته ‌شده است گویی که طبیعت و دنیای زمینی زندگی او را مسخ کرده است و او درپی آزادی خود از این زندان است. این نقاشی‌ها متأثر از نوعی جان پنداری است که در نگارگری ایرانی وجود دارد .رنگ‌ها در برخی بخش‌ها روحی و در برخی نیز به ‌صورت جسمی بکار رفته است تا تأکیدی باشد بر آسمانی بودن (آزادی) و زمینی بودن (اسارت).”

به اشتراک گذاشتن در:
الهه طرقی | گالری نگاه | ۱ الی ۱۳ دی
When: -
Where: گالری نگاه
مطهری Tehran Tehran Province Iran