سولماز نراقی | گالری فرمانفرما

الفبال / بین خطوط

نمایشگاه «الفبال»، خط نگاره های سولماز نراقی و «بین خطوط»، پروژه عكس و خط ساجده شریفی و سولماز نراقی، جمعه ٢٩ دی در گالری فرمانفرما افتتاح می شود. سولماز نراقی در پروژه الفبال با الهام از مرغان ادبیات معاصر فارسی، همچون بوف كور هدایت، خروس ابراهیم گلستان و مرغ آمین نیما، كوشیده است ضمن ارجاع به سنت ترسیم مرغ در خوشنویسی ایرانی، به بیانی تصویری از دگرگونی کارکرد استعاری این نقشمایه در شعر و قصه ی معاصر دست یابد. پروژه ی بین خطوط ساجده شریفی، تلاشی ست برای ارائه خوانشی تصویری از برخی آیات قرآن با نگاهی بی طرف و میانه رو در قالب عكس. در كنار هر عكس، متن آیه در قالب خط نگاره ارائه شده است. سولماز نراقی، شاعر، خطاط و هنرمند بینارشته ای و ساجده شریفی عكاس ایرانی-فرانسوی، دارای دكترای حرفه ای عكاسی از مركز بین المللی عكاسی نیویورك است. این نمایشگاه به مدت سه هفته از ٢٩ دی تا ٢٠ بهمن در گالری فرمانفرما دایر خواهد بود

به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran