در غیاب ابراهیم

گالری ثالث میزبان نقاشی‌های زرتشت رحیمی خواهد بود. از روز جمعه، بیست‌ونهم دی ماه گالری ثالث میزبان نمایشگاهی ست با عنوان «در غیاب ابراهیم»؛ نمایشگاهی از آثار نقاشی زرتشت رحیمی که تا روز جمعه، نهم بهمن ماه در گالری ثالث ادامه خواهد داشت. زرتشت رحیمی در بیانیه این نمایشگاه می‌نویسد:

به اشتراک گذاشتن در:
زرتشت رحیمی | ۲۹ دی الی ۹ بهمن | گالری ثالث
When: -
Where: گالری ثالث
هفت تیر Tehran Tehran Province Iran