یازدهمین حراج تهران

هنر کلاسیک و مدرن ایران / ۱۲ - ۱۴ تیر ۱۳۹۸

یازدهمین حراج تهران درحالی در روز جمعه، ۱۴ تیر ماه در هتل پارسیان آزادی برگزار شد که در این دوره تعداد هشتاد اثر از شصت هنرمند در حراج شرکت‌ داشتند. از میان این هنرمندان، بیست‌وسه هنرمند در قید حیات هستند. یازدهمین دوره از حراج تهران در حالی به کار خود پایان داد که رقم فروش کلی 42 میلیارد و 204 میلیون تومان را به ثبت رسانید. از نظر تفکیک جنسیتی، پنجاه و چهار نفر از هنرمندان مرد و شش نفر زن هستند. منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان، پروانه اعتمادی، فریده لاشایی، بهجت صدر، لیلی متین‌دفتری و منصوره حسینی زنان هنرمندی بودند که در مجموع رقم فروش ۹ میلیارد و نود میلیون تومان    را به خود اختصاص دادند. همچنین اکثریت آثار این دوره همچون دوره‌های پیشین، نقاشی ست. از میان هشتاد اثر شرکت کننده در حراج تهران، هفتاد و پنج اثر نقاشی و پنج اثر مجسمه‌سازی دیده می‌شود. اما رکورد فروش این دوره در اختیار  مجسمه «سرشاعر» اثر پرویز تناولی است که با قیمت 3 میلیارد و 200 میلیون تومان به فروش رسید.

کاتالوگ یازدهمین حراج تهران