برنامه افتتاحیه گالری ها و نگارخانه های تهران در مهر ماه 1395

جمعه 28 اردیبهشت-1397
 • گالری هما | رویای یک نیمه شب تابستانی | جمعه 28 اردیبهشت-1397 - سه شنبه 8 خرداد-1397 @ 

  سیما شاهمرادی | نقاشی | ۲۸ اردیبهشت الی ۸ خرداد

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ثالث | سایه هول | جمعه 28 اردیبهشت-1397 - سه شنبه 1 خرداد-1397 @ 

  علیرضا میرزا رضایی | نقاشی | ۲۸ اردیبهشت الی ۲ خرداد › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دنا | سمفونی عدم | جمعه 28 اردیبهشت-1397 - سه شنبه 1 خرداد-1397 @ 

  سپیده عابدی | طراحی و نقاشی | ۲۸ اردیبهشت الی ۲ خرداد › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری اُ | خندیدن در خانه ای که می سوخت | جمعه 28 اردیبهشت-1397 - سه شنبه 8 خرداد-1397 @ 

  افشین چیذری | ۲۸ اردیبهشت الی ۹ خرداد › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری اعتماد | تصادف با خورشید | جمعه 28 اردیبهشت-1397 - دوشنبه 28 خرداد-1397 @ 

  هدی کاشیها | نقاشی | ۲۸ اردیبهشت الی ۲۹ خرداد › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری اعتماد | خط قرمز و دیگر چیزها | جمعه 28 اردیبهشت-1397 - دوشنبه 28 خرداد-1397 @ 

  مجتبی طباطبایی | نقاشی | ۲۸ اردیبهشت الی ۲۹ خرداد › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگاه | تیر برق های عاشق | جمعه 28 اردیبهشت-1397 - سه شنبه 8 خرداد-1397 @ 

  آرش لاهیجی | نقاشی | ۲۸ اردیبهشت الی ۹ خرداد › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...

.

.

افتتاحیه گالری ها و نگارخانه ها

برنامه افتتاحیه گالری های هنری در تهران و گشایش نمایشگاه های هنری در گالری ها و نگارخانه های شهر تهران را در ماه مهر ماه دنبال نمایید.

برنامه افتتاحیه نمایشگاه های انفرادی، برنامه افتتاحیه نمایشگاه های نقاشی، برنامه افتتاحیه نمایشگاه های عکس. برنامه افتتاحیه نمایشگاه های مجسمه سازی، برنامه افتتاحیه نمایشگاه های نقاشی خط و برنامه افتتاحیه نمایشگاه های خوشنویسی، گشایش نمایشگاه های نقاشی در گالری ها و نگارخانه های شهر تهران را دنبال نمایید. از برنامه افتتاحیه نمایشگاه های انفرادی نقاشی در گالری های تهران آگاه شوید.

برای اطلاع از افتتاحیه گالری ها در مدیوم های نقاشی، مجسمه‌سازی، عکاسی و خوشنویسی و طراحی به وب‌سایت آرت گالریز مراجعه نمایید. آرت‌گالریز شما را دعوت می‌کند تا در افتتاحیه نمایشگاه‌های هنری در گالری ها و نگارخانه‌های شهر تهران در مهر ماه 1395 حضور پیدا کنید. برنامه گشایش نمایشگاه های هنری و افتتاحیه گالری ها و نگارخانه های تهران در گالری محسن، گالری هما، گالری شیرین، گالری شهریور، گالری ثالث، گالری آریا، گالری آرته، گالری ماه، گالری دستان، گالری اُ، گالری امکان، گالری مژده، گالری آران، پروژه های آران، گالری هفت ثمر، گالری افرند، گالری هور، گالری طراحان آزاد، گالری سایه، گالری آن، گالری ۲۶، گالری شماره شش، گالری شکوه، گالری ای جی Ag ، گالری سیحون، گالری اعتماد، گالری الهه را در مدیوم های نقاشی، طراحی و مجسمه سازی دنبال نمایید.