برنامه افتتاحیه گالری ها و نگارخانه های تهران در مهر ماه 1395

جمعه 27 بهمن-1396
 • گالری کاوه | تن رویا | جمعه 27 بهمن-1396-سه شنبه 1 اسفند-1396 @ 

  شیما خدام | زیورآلات | ۲۷ بهمن الی ۲ اسفند › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دنا | بیگورکسیا | جمعه 27 بهمن-1396-سه شنبه 1 اسفند-1396 @ 

  احسان ارجمند | طراحی، نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۲ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری افرند | نمایشگاه گروهی سالانه | جمعه 27 بهمن-1396-پنجشنبه 24 اسفند-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | ۲۷ بهمن الی ۲۵ اسفند

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتبین | چند قاب تا بهار | جمعه 27 بهمن-1396-پنجشنبه 10 اسفند-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۱۱ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری الهه | هنر را هديه بدهيد | جمعه 27 بهمن-1396-یکشنبه 6 اسفند-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | ۲۷ بهمن الی ۷ اسفند

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شلمان | پراكندگى | جمعه 27 بهمن-1396-سه شنبه 1 اسفند-1396 @ 

  سحر بیگلری | نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۲ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ساربان | بحران | جمعه 27 بهمن-1396-یکشنبه 6 اسفند-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۷ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شیرین | شيهه | جمعه 27 بهمن-1396-سه شنبه 8 اسفند-1396 @ 

  پیام گلچین | نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۹ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • زیرزمین دستان | آپـتيناز با مسؤليت محدود | جمعه 27 بهمن-1396-پنجشنبه 3 اسفند-1396 @ 

  سرميناز بارسقيان | ۲۷ بهمن الی ۴ اسفند › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری فرمانفرما | سونات صلح | جمعه 27 بهمن-1396-پنجشنبه 10 اسفند-1396 @ 

  سونا عبدالعظیم زاده | نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۱۱ اسفند › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری احسان | مشق مستان | جمعه 27 بهمن-1396-سه شنبه 1 اسفند-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشیخط | ۲۷ بهمن الی ۲ اسفند

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شکوه | نمایشگاه گروهی آبرنگ | جمعه 27 بهمن-1396-سه شنبه 1 اسفند-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | ۲۷ بهمن الی ۲ اسفند › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ...

.

.

افتتاحیه گالری ها و نگارخانه ها

برنامه افتتاحیه گالری های هنری در تهران و گشایش نمایشگاه های هنری در گالری ها و نگارخانه های شهر تهران را در ماه مهر ماه دنبال نمایید.

برنامه افتتاحیه نمایشگاه های انفرادی، برنامه افتتاحیه نمایشگاه های نقاشی، برنامه افتتاحیه نمایشگاه های عکس. برنامه افتتاحیه نمایشگاه های مجسمه سازی، برنامه افتتاحیه نمایشگاه های نقاشی خط و برنامه افتتاحیه نمایشگاه های خوشنویسی، گشایش نمایشگاه های نقاشی در گالری ها و نگارخانه های شهر تهران را دنبال نمایید. از برنامه افتتاحیه نمایشگاه های انفرادی نقاشی در گالری های تهران آگاه شوید.

برای اطلاع از افتتاحیه گالری ها در مدیوم های نقاشی، مجسمه‌سازی، عکاسی و خوشنویسی و طراحی به وب‌سایت آرت گالریز مراجعه نمایید. آرت‌گالریز شما را دعوت می‌کند تا در افتتاحیه نمایشگاه‌های هنری در گالری ها و نگارخانه‌های شهر تهران در مهر ماه 1395 حضور پیدا کنید. برنامه گشایش نمایشگاه های هنری و افتتاحیه گالری ها و نگارخانه های تهران در گالری محسن، گالری هما، گالری شیرین، گالری شهریور، گالری ثالث، گالری آریا، گالری آرته، گالری ماه، گالری دستان، گالری اُ، گالری امکان، گالری مژده، گالری آران، پروژه های آران، گالری هفت ثمر، گالری افرند، گالری هور، گالری طراحان آزاد، گالری سایه، گالری آن، گالری ۲۶، گالری شماره شش، گالری شکوه، گالری ای جی Ag ، گالری سیحون، گالری اعتماد، گالری الهه را در مدیوم های نقاشی، طراحی و مجسمه سازی دنبال نمایید.