برنامه افتتاحیه گالری ها و نگارخانه های تهران در مهر ماه 1395

جمعه 28 مهر-1396
 • گالری نگاه | حیرانی | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 10 آبان-1396

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | 28 مهر الی 10 آبان * بجز دوشنبه ها › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • خانه نگار 14 | خیال سپید | جمعه 28 مهر-1396 - دوشنبه 15 آبان-1396

  کوروش قاضی مراد | 28 مهر الی 15 آبان * بجز دوشنبه ها › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سایه | از آبى هاى شهر سبز | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 3 آبان-1396

  مازیار عمادزاده | نقاشی | 28 مهر الی 3 آبان › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دارگون | فتو آرت 2 ، ابیات | جمعه 28 مهر-1396 - سه شنبه 9 آبان-1396

  شهریار سیروس، پویا طالبی | عکس، نقاشی | 28 مهر الی 9 آبان * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هپتا | بازمانده روز | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 10 آبان-1396

  زهرا امیر یگانه | نقاشی | 28 مهر الی 10 آبان * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتبین | حیرانی نو | جمعه 28 مهر-1396 - سه شنبه 9 آبان-1396

  برزین بهارلویی | فتوکلاژ | 28 مهر الی 9 آبان › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگر | سایه سار | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 3 آبان-1396

  مهرداد وکیلی (هوکا) | نقاشی | 28 مهر الی 3 آبان * بجز شنبه ها › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شکوه | گذشته | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 3 آبان-1396

  پردیس طبسی نژاد | نقاشی | 28 مهر الی 3 آبان › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایده پارسی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 3 آبان-1396

  سعید فلاح فر | 28 مهر الی 3 آبان › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری مهروا | تعامل | جمعه 28 مهر-1396 - دوشنبه 8 آبان-1396

  مهتاب مولوی | نقاشی | 28 مهر الی 8 آبان * بجز پنج شنبه ها › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری الهه | گوشه های جامانده | جمعه 28 مهر-1396 - دوشنبه 8 آبان-1396

  ندا صارمی منفرد | نقاشی | 28 مهر الی 8 آبان * بجز چهارشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سیحون 1 | باز، یافت دیگر | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 10 آبان-1396

  سارا تقوی | مجسمه سازی | 28 مهر الی 10 آبان * بجز دوشنبه ها › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری گلستان | نمایشگاه انفرادی نقاشی | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 3 آبان-1396

  آرمان یعقوب پور | 28 مهر الی 3 آبان

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری والی | مفاعول | جمعه 28 مهر-1396 - سه شنبه 9 آبان-1396

  مونا مجاوری | مجسمه سازی | 28 مهر الی 9 آبان * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هما | خیابان ریوولی | جمعه 28 مهر-1396 - سه شنبه 9 آبان-1396

  علیرضا آستانه | 28 مهر الی 9 آبان › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ویستا | مونولوگ | جمعه 28 مهر-1396 - سه شنبه 2 آبان-1396

  فاطمه پاکدل | نقاشی | 28 مهر الی 2 آبان * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ثالث | روشنایی رود | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 10 آبان-1396

  اکبر نیکانپور | نقاشی | 28 مهر الی 10 آبان › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...

.

.

افتتاحیه گالری ها و نگارخانه ها

برنامه افتتاحیه گالری های هنری در تهران و گشایش نمایشگاه های هنری در گالری ها و نگارخانه های شهر تهران را در ماه مهر ماه دنبال نمایید.

برنامه افتتاحیه نمایشگاه های انفرادی، برنامه افتتاحیه نمایشگاه های نقاشی، برنامه افتتاحیه نمایشگاه های عکس. برنامه افتتاحیه نمایشگاه های مجسمه سازی، برنامه افتتاحیه نمایشگاه های نقاشی خط و برنامه افتتاحیه نمایشگاه های خوشنویسی، گشایش نمایشگاه های نقاشی در گالری ها و نگارخانه های شهر تهران را دنبال نمایید. از برنامه افتتاحیه نمایشگاه های انفرادی نقاشی در گالری های تهران آگاه شوید.

برای اطلاع از افتتاحیه گالری ها در مدیوم های نقاشی، مجسمه‌سازی، عکاسی و خوشنویسی و طراحی به وب‌سایت آرت گالریز مراجعه نمایید. آرت‌گالریز شما را دعوت می‌کند تا در افتتاحیه نمایشگاه‌های هنری در گالری ها و نگارخانه‌های شهر تهران در مهر ماه 1395 حضور پیدا کنید. برنامه گشایش نمایشگاه های هنری و افتتاحیه گالری ها و نگارخانه های تهران در گالری محسن، گالری هما، گالری شیرین، گالری شهریور، گالری ثالث، گالری آریا، گالری آرته، گالری ماه، گالری دستان، گالری اُ، گالری امکان، گالری مژده، گالری آران، پروژه های آران، گالری هفت ثمر، گالری افرند، گالری هور، گالری طراحان آزاد، گالری سایه، گالری آن، گالری ۲۶، گالری شماره شش، گالری شکوه، گالری ای جی Ag ، گالری سیحون، گالری اعتماد، گالری الهه را در مدیوم های نقاشی، طراحی و مجسمه سازی دنبال نمایید.