برنامه افتتاحیه گالری ها و نگارخانه های تهران در مهر ماه 1395

جمعه 31 فروردین-1397
 • گالری سایه | سُداب | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  رضا ستایش | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شکوه | سگ | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتبین | و باد، موج، ستاره، پرنده | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  زهرا قیاسی | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایوان | سیاه و سفید | جمعه 31 فروردین-1397 - پنجشنبه 13 اردیبهشت-1397 @ 

  گروهی به انتخاب فریدون آو | ۳۱ فروردین الی ۱۴ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هما | جذابیت پنهان | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  حسین تمجید | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگاه | آرام گذر کن | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  زهره حاتمی پور | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هپتا | نگران | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  طناز توسلی | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری فرمانفرما | بی در کجایی | جمعه 31 فروردین-1397 - شنبه 15 اردیبهشت-1397 @ 

  آلاله نوایی | ۳۱ فروردین الی ۱۶ اردیبهشت › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سیحون ۱ | خزینه | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  افشین باقری | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هپتا | زنده‌ام که روایت کنم | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  گروهی از هنرمندان | تصویرسازی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ثالث | آپوپتوسیس | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  زهرا قیاسی | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...

.

.

افتتاحیه گالری ها و نگارخانه ها

برنامه افتتاحیه گالری های هنری در تهران و گشایش نمایشگاه های هنری در گالری ها و نگارخانه های شهر تهران را در ماه مهر ماه دنبال نمایید.

برنامه افتتاحیه نمایشگاه های انفرادی، برنامه افتتاحیه نمایشگاه های نقاشی، برنامه افتتاحیه نمایشگاه های عکس. برنامه افتتاحیه نمایشگاه های مجسمه سازی، برنامه افتتاحیه نمایشگاه های نقاشی خط و برنامه افتتاحیه نمایشگاه های خوشنویسی، گشایش نمایشگاه های نقاشی در گالری ها و نگارخانه های شهر تهران را دنبال نمایید. از برنامه افتتاحیه نمایشگاه های انفرادی نقاشی در گالری های تهران آگاه شوید.

برای اطلاع از افتتاحیه گالری ها در مدیوم های نقاشی، مجسمه‌سازی، عکاسی و خوشنویسی و طراحی به وب‌سایت آرت گالریز مراجعه نمایید. آرت‌گالریز شما را دعوت می‌کند تا در افتتاحیه نمایشگاه‌های هنری در گالری ها و نگارخانه‌های شهر تهران در مهر ماه 1395 حضور پیدا کنید. برنامه گشایش نمایشگاه های هنری و افتتاحیه گالری ها و نگارخانه های تهران در گالری محسن، گالری هما، گالری شیرین، گالری شهریور، گالری ثالث، گالری آریا، گالری آرته، گالری ماه، گالری دستان، گالری اُ، گالری امکان، گالری مژده، گالری آران، پروژه های آران، گالری هفت ثمر، گالری افرند، گالری هور، گالری طراحان آزاد، گالری سایه، گالری آن، گالری ۲۶، گالری شماره شش، گالری شکوه، گالری ای جی Ag ، گالری سیحون، گالری اعتماد، گالری الهه را در مدیوم های نقاشی، طراحی و مجسمه سازی دنبال نمایید.